Duurzaam bouwen

De vraag achter uw huisvestingsopgave

Uw organisatie groeit of heeft op zijn minst te maken met de dynamiek van de markt. Dat vraagt om aanpassingen in uw bedrijfsvoering, maar heeft zeker ook invloed op uw fysieke ruimte. Daarnaast kan het zijn dat uw huidige huisvesting niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Wat de achtergrond van uw bouwopgaaf ook is, wij gaan graag samen met u aan de slag om de juiste uitgangspunten vast te stellen.

Duurzaam bouwen als uitgangspunt

Wanneer u DOC17 inschakelt voor uw huisvestingsvraagstuk, dan kunt u rekenen op ervaren en ondernemende bouwmanagers. Wij adviseren opdrachtgevers uit diverse sectoren over toekomstbestendig wonen, werken en leven, en zorgen voor een gestroomlijnd bouwproces. Naast de reguliere pijlers planning, budget en communicatie, richten we ons ook op een vierde belangrijke pijler: duurzaamheid. Door onze specifieke expertise van duurzame bouwmethodieken, weten wij vaak winst te behalen in toepassingen, materialen en onderhoudskosten. Dat is niet alleen winst voor het milieu, maar vaak ook voor uw eigen investering.

Duurzaamheid & subsidies

Duurzaam bouwen kent vaak een onderzoek naar BREEAM-certificeringen als vertrekpunt. Het is wereldwijd hét meetinstrument dat uw bouwproject toetst aan zaken als gezondheid, energie, materialen, afvalreductie, landgebruik en ecologie. We kunnen al in een vroeg stadium becijferen of het aantrekkelijk is om te bouwen volgens BREEAM, GPR of andere duurzame methodes. Daarbij kijken onze specialisten ook naar subsidiemogelijkheden die de keuze voor duurzaamheid vaak financieel aantrekkelijker maken. We nemen in onze berekeningen ook de onderhouds- en energiekosten op langere termijn mee.

Duurzaam in relaties

Wij geloven in het bouwen van een leef- en werkomgeving die meebeweegt met de ontwikkelingen bij de gebruikers én in de wereld om ons heen. DOC17 verbindt alle partners binnen een bouwproject. Deskundigheid, duidelijke communicatielijnen en betrouwbaarheid zijn voor ons de waardevolle uitgangspunten voor een goede samenwerking. We zorgen voor een bouwproces waarin voorafgaand aan het traject alle randvoorwaarden helder zijn en alle partijen met respect voor elkaars expertise collectief samenwerken. Zo komen we tot een proces waar het eindproduct naar volle tevredenheid van alle partijen gerealiseerd wordt.