Adviesbureau voor Kwaliteitsborging

DOC17 fungeert als adviesbureau voor tool Kwaliteitsborging

Als een van de eerste bureaus van Nederland neemt DOC17 de software 2Ts voor risicoreductie in de bouw van Go2Sure in gebruik. Deze tool heeft als doel om op gestructureerde wijze de bouwkwaliteit van uitvoerende partijen te borgen én te toetsen aan onder andere de wetgeving en contractuele verplichtingen. Door de op handen zijnde Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is deze toetsing actueler dan ooit. De wet stelt dat de bouw zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Daarmee wordt de positie van de eindgebruiker sterk verbeterd.

Kwaliteitsborging integreren

Als bouwmanagementbureau bewaakt DOC17 de kwaliteit van het bouwen en het bouwproces continu. Het is een van de kerntaken van ons bureau, naast het bewaken van het budget en het sturen op de planning. Nu de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) naar verwachting op termijn van kracht wordt, vinden wij het belangrijk om in een vroeg stadium te anticiperen op deze nieuwe wetgeving. Onze processen zijn immers al ingericht om dergelijke kwaliteitsborgingen eenvoudig te integreren in ons dienstenpakket. Met de softwaretool 2Ts van Go2Sure verwachten wij deze slag nog sneller en beter te kunnen maken. Als een van de eerste bouwmanagementbureaus brengen wij deze tool in de praktijk en testen we de werking ervan in zowel de woning- als in de utiliteitsbouw. Op dit moment bestaat er slechts een soortgelijk pakket voor de woningbouw.

2Ts_DOC17

Risicogerichte kwaliteitsborging voorkomt faal- en herstelkosten

Het voordeel van het werken met 2Ts is dat we op uniforme en transparante wijze toetsen. Nu de gemeente op termijn aanzienlijk minder toetst op de technische kwaliteit van het bouwproject en dus ook de uitgangspunten van het Bouwbesluit minder controleert, is het voor de eindgebruiker nog belangrijker dat er een onafhankelijke toets en borging van het gerealiseerde bouwproject komt. Immers, vaak weet de eindgebruiker niet wat er op hem afkomt tijdens het bouwproces en kan dus ook moeilijk(er) inschatten of hij krijgt waar hij voor betaalt. Om er zeker van te zijn dat betrokken uitvoerende partijen als aannemers, installateurs en afbouwers voldoen aan alle technische kwaliteitseisen, neemt DOC17 de tool in gebruik. Daarmee kunnen wij onze opdrachtgever garanderen dat hij de kwaliteit krijgt die hij mag verwachten. Ook kunnen wij direct inzicht geven in de resultaten van kwaliteitstesten, de status van het werk en de bijbehorende documentatie. Gedurende het bouwproces zijn verschillende toets- en toezichtmomenten ingebouwd, zodat we al in een vroeg stadium fouten kunnen signaleren én laten herstellen. Daarmee nemen de herstel- en de faalkosten sterk af en verloopt het bouwproces nog efficiënter. De eindkwaliteit is daardoor hoger.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging_DOC17_4

Eerste pilotproject voor risicogerichte kwaliteitsborging

Binnenkort starten we met een eerste pilotproject, zodat we de werking van de tool in de dagelijkse praktijk kunnen ervaren. Het gaat daarbij om een project van Van Benthem’s Aannemingsbedrijf uit Deurningen. Samen met Van Benthem testen we uitvoerig hoe we de samenwerking – met als doel risicoreductie – optimaal vorm kunnen geven. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en de meerwaarde die we op het gebied van risicogerichte kwaliteitsborging verwachten te kunnen bieden.

Meer informatie over Kwaliteitsborging

Wilt u gebruik maken van onze kennis over kwaliteitsborging of meer weten wat wij voor u kunnen betekenen in het borgen van uw kwaliteit? Wij komen graag langs voor uitleg. Meer informatie over de wetswijziging Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen vindt u op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

IBK
Go2Sure