Nieuwbouw voor Oude Elferink Natuursteen

Natuursteenspecialist Oude Elferink uit De Lutte gaat een nieuwe productiehal bouwen op bedrijventerrein Jufferbeek-Zuid in Oldenzaal. Op de huidige locatie in grensdorp De Lutte had het bedrijf niet voldoende uitbreidingsmogelijkheden om aan de gewenste groei in de toekomst te voldoen. Ook de strategische ligging aan de A1 was voor Oude Elferink een belangrijke motivatie om zijn onderneming te verhuizen naar Oldenzaal en te kiezen voor nieuwbouw.

Start nieuwbouw Oude Elferink

In het voortraject heeft LEF architecten het productieproces van Oude Elferink en de nieuwbouwwensen in kaart gebracht. Dat heeft vervolgens geresulteerd in een Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het pand. Op basis daarvan is de prijsuitvraag naar de markt gedaan. Op dit moment vindt de selectie van de aannemer plaats. Wanneer dit proces is afgerond, kan er binnen twee maanden begonnen worden met de bouw. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in de zomer van 2018 opgeleverd.

Nieuwbouw_Oude_Elferink_DOC17
Nieuwbouw_Oude_Elferink_DOC17_2

Bouwmanagement nieuwbouw productiehal

DOC17 mag als bouwmanager de bouwbegeleiding van het pand uitvoeren. Dat houdt in dat wij het totale bouwproces begeleiden, de kwaliteit van het geleverde werk toetsen en zorgen dat het project binnen het gestelde budget en de planning gerealiseerd wordt. In totaal gaat het om circa 1.500 m2 productiehal voor natuurstenen vloeren, keukenbladen en grafzerken plus een compact kantoren.