Greenbase-methode breidt uit!

Greenbase-methode uitgebreid met openbare ruimte

De onlangs geïntroduceerde methodiek die op initiatief van ons bouwmanagementbureau met Twentse samenwerkingspartners is ontwikkeld, wordt uitgebreid! Naast het in beeld brengen van de kosten en baten van duurzaam bouwen voor people, planet én profit, kunnen we deze methodiek nu ook succesvol toe gaan passen op de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte.

Wat houdt Greenbase in?

Greenbase is een bewezen methode dat al in een vroeg stadium inzicht geeft in de mogelijkheden van duurzaam bouwen, waarbij aandacht is voor zowel de profit-kant als voor people en planet. Daarbij wordt gekeken naar de meest geschikte duurzaamheidsmethode voor het huisvestingsvraagstuk van de klant, de mogelijkheden binnen de gekozen methode, de voordelen, kosten en baten van dit traject én de totale terugverdientijd van de (duurzaamheids)investeringen. Het concept is ontwikkeld door een collectief van Twentse ondernemers op het gebied van bouwmanagement, subsidies, duurzame certificeringen, duurzame installaties en groenfinanciering, te weten DOC17, Bouwsubsidie Nederland, Linneman Bouw en Advies, Acutus Installatieadvies en Rating Finance Consultants. Samen met Stegehuis Infra hebben we gekeken in hoeverre Greenbase ook toepasbaar is op de openbare ruimte. Na succesvolle toetsingen, blijkt dat Greenbase een uitermate geschikt instrument is om de openbare ruimte duurzaam én financieel aantrekkelijk in te richten.

Greenbase nieuws

Gebouw en gebied versterken elkaar

Door gebouwen en openbare ruimte met elkaar te verbinden in Greenbase, ontstaat er een vliegwieleffect voor alle partijen in een bepaald gebied. De basis voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte vormt BREEAM Gebied. Als je een gebied een label van BREEAM mee kunt geven, dan biedt dat interessante voordelen voor ondernemers die nieuw willen bouwen in dit gebied. Ze voldoen dan al aan een groot aantal criteria van BREEAM Gebouw, waardoor ze met minder investeringen op een hoger level uitkomen. Daarnaast zijn ook andere keurmerken of duurzaamheidsinitiatieven toepasbaar binnen Greenbase. Zo kent Nederland kent naast het wereldwijd toegepaste BREEAM ook andere methodes om duurzaamheid aan te tonen, waaronder GPR, LEED en het sinds dit jaar toegekende Circulair Bouwen. Greenbase toetst alle methodes binnen het vraagstuk van de opdrachtgever.

Stegehuis Infra Greenbase DOC17

Greenbase krijgt vertrouwen van opdrachtgevers

Inmiddels hebben we al verschillende projecten op basis van de Greenbase-methodiek ontwikkeld. Op dit moment zijn we bezig met de toepassing hiervan bij ontwikkelingen voor Korbeld Verhuur, Winkels Techniek en Vleesbedrijf Bolscher. Door de uitbreiding naar de openbare ruimte, kunnen we ook de gemeente Haaksbergen helpen met de ontwikkeling van een duurzame openbare ruimte voor bedrijventerrein Stepelerveld. Kortom, een mooie methode voor overheden om te voldoen aan de voorwaarden uit het Klimaatakkoord en voor ondernemers een ideaal instrument om al in een vroeg stadium te ontdekken wat duurzaam bouwen kost én oplevert. Voor zowel de financiële haalbaarheid als voor een duurzame toekomst voor mens en milieu.